Być matką

Co to znaczy być matką? Być matką to znaczy rodzić dziecko, wydać dziecko na świat, przekazać dziecko światu. Wydać dziecko na świat to nie tylko stosunkowo krótka jednorazowa czynność, to proces długi i złożony. Żeby dziecko na świat wydać, trzeba je najpierw przyjąć. Przyjąć – czyli dać możność rozwoju do takiego poziomu, w którym będzie mogło żyć już samoodzielnie. Tylko matka może malutkiemu, całkowicie bezradnemu człowieczkowi dać tę szansę. Najbardziej potrzebujemy pomocy w pierwszych miesiącach życia, kiedy nic sami dla siebie zdobyć nie możemy, kiedy nikt poza matką nie może nas wspomóc i przyjąć do swego domu i kiedy ciało matki jest jedynym domem, w którym możemy żyć. Moment rozpoczęcia ludzkiego życia z cząstki ciała matki i ojca dokonuje się w tajemnicy i nie jest znany nawet matce, ale wkrótce ona pierwsza zdaje sobie z tego sprawę. Dziecko kilkutygodniowe jest malutkie, ale ma już bijące serce, mózg wysyłający impulsy nerwowe, określoną płeć i dość znaczną ruchliwość. Fika sobie i pływa w otaczających je wodach płodowych i wcale o tym nie wie, że wtedy dokonuje się drugi tajemniczy moment – przyjęcia go przez matkę. Wtedy świadomie decyduje ona o przyjęciu dziecka do domu swego ciała. Może to być decyzja łatwa, oczywista i radosna, może być trudna, połączona z niepokojem, a nawet rozpaczą, ale zawsze jest cenną decyzją macierzyńską, warunkującą wszystko to, co może się zdarzyć później. Dziecko przyjęte przez matkę może opuścić jej ciało, gdy będzie na to czas, i rozpocząć oddzielne życie. Dziecko nie przyjęte nigdy w świat nie wejdzie, stanie się tylko żałosnym szczątkiem niespełnionych możliwości. Jego matka nie chciała mu być domem; była matką tylko przez kilka tygodni i macierzyństwo zakończyło się tragicznie. «Byłem bezdomny, a nie przyjęliście mnie».