Chronić ludzi

Ten pogląd powinien chronić przed potępieniem ludzi, którzy reprezentują odmienne stanowisko. W każdym razie należy przedstawić własne kontrargumenty w spokojnym rozumowaniu. Tyle tylko, że seksualizm człowieka nie jest dziedziną łatwo podporządkowującą się kilku jasnym, oczywistym regułom i kilku radom obowiązującym we wszystkich sytuacjach życiowych. Nieodzowne jest rozważenie argumentów i kontrargumentów, intelektualne przygotowanie do rozpatrywania «przypadku» i odpowiedzialna wymiana myśli z partnerem, który w miarę możliwości zawsze powinien pozostawać na tym samym poziomie informacji i ocen. Zakłada to wzajemne badanie i wspólne staranie o osiągnięcie umotywowanego punktu widzenia. Niezależnie od urody bezpośredniego przeżywania bez wielu refleksji, miłość jest zbyt ważna, aby rzucać się w nią na oślep jak w otwarty tor saneczkowy. Etyka jest najlepszą higieną AIDS to erotyczny Czarnobyl – z tą różnicą, że zasięg oddziaływania nie maleje, lecz wzrasta. Alarmujące liczby powodują z kolei wzrost obaw ogarniających współczesne społeczeństwo, bardziej chyba skłonne do masowej histerii niż za czasów paniki wywoływanej strachem przed tyfusem, dżumą czy cholerą. Właśnie to społeczeństwo, które wmówiło sobie, iż osiągnęło szczyty higieny, przeżywa ostatnio upadek. Bremeński urzędnik wysokiego szczebla, ojciec dwóch córek w wielu 15 i 18 lat, wygłosił – według «Spiegla» – następujące zdanie: «To miało być pokolenie, które odziedziczy nasze swobody i będzie się nimi cieszyć w mniej skrępowany sposób niż my. Tymczasem musieliśmy właściwie zakuć nasze dziewczynki znowu w pasy cnoty i opowiadać im ogniu piekielnym». A Wilhelm Bittrof stwierdza w tym samym miejscu: «Nieufność, zazdrość niewierność zyskują z winy wirusa wymiar śmiertelny».