Dobrać słowa

Ponadto ich niechęć do werbalizowania swoich odczuć może wypływać z trudności w znalezieniu odpowiednich słów. Terminy medyczne są beznamiętne i sztuczne, zaś wulgarne wyrażenia mogą bardzo utrudniać rozmowę, która zwykle nie odbywa się w czasie miłosnego zbliżenia, ale w chwilach zadumy i uczuciowej wspólnoty, kiedy partnerom zależy na stworzeniu klimatu refleksji i prawdy. Niektórzy ludzie potrafią oczywiście mówić bez osłonek, ale dla wielu kobiet i mężczyzn, szczególnie dla tych, którzy przyzwyczajeni są do precyzyjnego formułowania sądów o sobie, dosadne określenia nie potrafią oddać właściwie odcieni znaczeniowych tak bardzo ważnych w wymianie intymnych zwierzeń. Rozmowa nie jest oczywiście jedynym, ani też najlepszym sposobem porozumiewania się w sprawach seksu; słowa mogą bardzo pomagać, ale również wprowadzać w błąd, a stąd już niedaleka droga do wyciągnięcia fałszywych wniosków. Niemniej jednak dla większości ludzi wymiana słów jest nieodzownym środkiem komunikacji i fakt, że urywa się ona, gdy tematem jest seks oznacza, iż małżonkowie zatajają przed sobą ważne informacje. Dotyk jest podstawowym narzędziem w kontakcie seksualnym, chociaż znaczenie mają także bodźce słuchowe, wzrokowe, zapachowe i in. Pieszczoty, czyli czuły dotyk, są najbardziej elementarną forma wyrażania uczuć. Pieszczenie obszarów erogennych (czyli najbardziej wrażliwych) w odpowiednich warunkach wywołuje podniecenie seksualne. Jeżeli dotyk jest pozbawiony uczuć to zawodzi nawet wtedy gdy jest skierowany na najbardziej wrażliwe obszary ciała. Jeżeli nastawienie wobec osoby jest obojętne, nawet długotrwałe dotykanie narządów seksualnych nie jest w stanie wywołać odczuć erotycznych. Istnieją pewne prawidłowości w rozmieszczeniu obszarów erogennych, jednak ich wrażliwość oraz rozmieszczenie u poszczególnych osób mogą się różnić, dlatego potrzebne jest wzajemne poznanie pod tym względem.