Dyskusja z uczniami jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów tworzenia w klasie norm grupowych

Funkcję taką spełnia dyskusja na każdy niemal temat, ale pod warunkiem, że stanowi ona szczerą i swobodną wymianę myśli uczniów, prowadzoną w sposób kulturalny i taktowny. Szczególne znaczenie dla powstawania norm grupowych w klasie ma dyskusja na tematy związane z wewnętrznym życiem klasy i szeroko rozumianą problematyką społeczną. Dyskusja taka okazuje się tym skuteczniejsza, im częściej dotyczy stanowisk kontrowersyjnych. Przysługuje jej rola kształtowania opinii i przekonań uczniów w różnych spornych kwestiach, co stanowi jak już wiemy ważną podstawę rozwijania i utrwalania norm grupowych w klasie. Podczas prowadzonej w ten sposób dyskusji nauczyciel występuje w roli równorzędnego jego partnera. Stara się liczyć z opinią klasy. Nie potępia i nie dyskredytuje dotychczasowych norm sprzecznych z regulaminem szkolnym. Usiłuje natomiast ukazać ich wzajemne następstwa dla społecznego życia klasy i jej poziomu w zakresie osiągnięć szkolnych.