Frykadelki wikipedia

Klasa szkolna stanowi formalnie zorganizowaną grupę społeczną, złożoną z uczniów reprezentujących podobny poziom umysłowy i stopień rozwoju fizycznego, jak również przejawiających podobne potrzeby i zainteresowania. Nie od razu staje się ona grupą społeczną. Początkowo, tj. w momencie rozpoczęcia roku szkolnego, zwłaszcza zaś w przypadku gdy uczniowie nie znają się bliżej stanowi ona po prostu zbiorowisko obcych sobie jednostek. Dopiero po pewnym czasie nabiera ona znaczenia grupy społecznej w ścisłym tego słowa znaczeniu. Dzieje się tak wskutek form organizacyjnych i warunków szkolnych, jak wspólne przebywanie w tym samym pomieszczeniu, uczestniczenie we wspólnych zajęciach, działalności nadzoru pedagogicznego, a także wskutek czynników tkwiących w psychice samych uczniów. Pozostając ze sobą w mniej lub bardziej zażyłych kontaktach, uczniowie poznają się coraz lepiej. Nawiązują się między nimi więzi społeczne, powstają stosunki koleżeńskie i przyjacielskie, a także różnego rodzaju zatargi i intrygi. Słowem, zaczyna rozwijać się życie społeczne klasy w jego najrozmaitszych formach i odmianach. Toteż z czasem klasa szkolna nabiera w świadomości uczniów znaczenia
czegoś zupełnie odrębnego i bardzo im bliskiego.