Love rosie cda lektor

Nie tracąc z pola widzenia nieformalnego nurtu klasy, warto uświadomić sobie, że każda klasa jest z reguły grupą roboczą w przeciwieństwie do grupy wyłącznie towarzyskiej czy zabawowej. Jest grupą roboczą formalnie zorganizowaną. Uczniowie jej mają obowiązek uczęszczania do niej i są w zasadzie pozbawieni możliwości samowolnego zapisywania się do takiej lub innej klasy w szkole, a także nie mają wpływu na dobór swych nauczycieli. Klasa jako grupa robocza bywa zorganizowana dla ściśle określonych celów dydaktycznych i wychowawczych. Są to cele, które mają spełnić najżywotniejsze potrzeby społeczne. Chodzi o to, aby były one na miarę naszej epoki i zapewniały stały rozwój uczniów pod względem ich dojrzałości społecznej, intelektualnej, politycznej, ideowej, kulturalnej itp. Aby osiągnąć tak doniosłe i wielkie cele, klasa szkolna nie może być w żadnym razie j edynym terenem pracy pedagogicznej nauczyciela. Wynika to przede wszystkim z podstawowych zadań, jakie spoczywają na szkole w społeczeństwie socjalistycznym.