Mit o labdakidach

Funkcjonowały zawsze, i nadal funkcjonują, w ramach określonej instytucji wychowawczej, jaką jest szkoła. Klasa szkolna zawsze pełniła w stosunku do szkoły funkcję określonej podgrupy. Była jej podporządkowana. Fakt ten sprawia, że uczniowie mają zdaje się większe poczucie przynależności do szkoły, niż do swej klasy, zwłaszcza gdy klasa ich jest mało zgrana i przez nich nie łubiana. Mają również niejednokrotnie głęboką świadomość społecznej jedności i odrębności szkoły, do której uczęszczają, świadomość ta istnieje jak pisze F. Znaniecki „nawet u tych jej członków, u których nie wytworzyła się podobna świadomość w odniesieniu do klasy”. Sytuację taką tłumaczy on tym m.in,, że „szkoła wykonuje czynności zbiorowe nawet wtedy, gdy każda jej klasa jest rozbita społecznie”, jak i tym, że „szkoła posiada złożony ustrój, podczas gdy klasa co najwyżej ma zaczątki organizacji”.