Nie bez znaczenia dla prawidłowego rozwoju życia

Nauczyciele wiedzą również, że uczniowie stopniowo wprawiają się do samodzielnego kierowania ważnymi wycinkami życia szkolnego, że przekształcanie kół czy organizacji szkolnych w zespoły samorządne wymaga czasu i dużego taktu pedagogicznego, że dobrze jest tworzyć samorząd klas równoległych lub zbliżonych pod względem zaawansowania szkolnego i wieku uczniów. Z drugiej strony wiedzą również i o wychowawczych korzyściach współpracy ze sobą różnych szczebli i odmian samorządów w szkole. Współpraca taka jest konstytutywną cechą autentycznie działającego smorządu ogólnoszkolnego. Nie bez znaczenia dla prawidłowego rozwoju życia samorządowego jest również rozumienie przez nauczycieli, że samorząd zatraca charakter samorządnej instytucji uczniów z chwilą nadania mu niezmiennych form organizacyjnych. Samorząd z prawdziwego zdarzenia cechuje plastyczność zgodnie z bogatą dynamiką życia społecznego poszczególnych klas i całej społeczności szkolnej.