NORMY GRUPOWE KLASY SZKOLNEJ

W klasie o ukształtowanej i tworzącej się wciąż to nowej strukturze społecznej obowiązują uczniów określone przepisy lub normy postępowania. Zawarte są one częściowo w regulaminie szkolnym. Nie o takie jednak przepisy tu chodzi. Regulamin szkolny bowiem stanowi najczęściej rejestr przeróżnych zakazów lub nakazów narzuconych uczniom odgórnie przez władze szkolne. Rzadko na ogół też bywa on odpowiednikiem przepisów, które są należycie rozumiane i doceniane  oraz uznawane przez uczniów za własne. Dzieje się tak zwłaszcza z tego powodu, że regulamin uwzględnia zasadniczo potrzeby szkoły jako instytucji wychowawczej; mniej zaś osobiste potrzeby i oczekiwania uczniów. Tak więc reguluje on przede wszystkim życie społeczne klasy w jej nurcie czysto formalnym, czyli kontrolowanym przez nauczyciela. Pozbawiony jest niemal całkowicie wywierania wpływu na zachowanie się uczniów w nieformalnym nurcie klasy, a więc niekontrolowanym przez nauczyciela. Toteż nic dziwnego, że pomimo istniejących w niej przepisów regulaminowych powstają tam wcześniej czy później przepisy regulujące zachowanie się uczniów niezależnie od stawianych im wymagań. Przepisy takie nazywane są w psychologii społecznej normami grupowymi klasy szkolnej.