Normy są wzorem postępowania

Respektowanie wynika z powszechnego ich uznawania przez uczniów jako nieomylnych reguł zachowania się w określonych sytuacjach życia szkolnego. Określają one nie tylko przejawy zachowania się, lecz także czas i miejsce w jakim jest ono oczekiwane. Na przykład w niektórych klasach może utrwalić się norma punktualnego przychodzenia zwłaszcza na pierwsze lekcje, natomiast spóźnianie się na lekcje późniejsze może nie być traktowane przez uczniów tak rygorystycznie, lub może być wręcz przez nich bagatelizowane. Norma taka dotyczy często słownictwa uczniów, które używane przez nich poza szkołą może czynić wrażenie czegoś zakazanego i zupełnie niedozwolonego w warunkach pracy i życia szkoły. Ważną cechą norm grupowych jest i to, że nie wymagają one akceptacji przez całą klasę. Często funkcjonują w niej normy podzielane zaledwie przez kilku uczniów. Są to normy przysługujące każdej niemal nieformalnej grupie, powstałej w obrębie klasy. Wbrew pozorom nastręczają one niejednokrotnie większe trudności niż normy sprzeczne z regulaminem szkolnym, uznawanym przez całą klasę. W wielu klasach istnieją tzw. „paczki”, do których przynależność jest równoznaczna z pełnym zaakceptowaniem i przestrzeganiem obowiązujących w nich norm.