Obecność dotyczy też wspólnego mieszkania

Oczywiście zdarzają się rozłąki przymusowe, jak uwięzienie czy pobyt w szpitalu jednego ze współmałżonków. Często jednak rozstania są wynikiem lekkomyślnego stawiania dobra związku małżeńskiego na dalszym planie: po sprawach materialnych, zdobywaniu wykształcenia itd. Na poparcie tego zdania przytoczyć by można wiele smutnych przykładów małżeństw, które rozpadły się w czasie stypendiów zagranicznych mężów, nieobecności żon uczących się w innych miastach lub też wyjeżdżających do rodziców «dla dobra dzieci». Bliskość fizyczna związana jest też z intymnością fizyczną, która wymaga szczególnej dbałości o czystość, schludność ubrania i otoczenia, wygląd zewnętrzny. Czasami kobiety po urodzeniu dziecka zaniedbują się pod tym względem, częste są tu też błędy mężczyzn. Dla poczucia bezpieczeństwa w tak wielkiej intymności szczególnie ważne są warunki mieszkaniowe. Oddzielny pokój z drzwiami zamykanymi na klucz jest warunkiem podstawowym. Rodzice, z którymi nieraz z konieczności mieszkają młodzi małżonkowie, często nie doceniają znaczenia tego, że ich pokój powinien być maksymalnie wyizolowany. Następnym ważnym elementem jest wyłączność. Choć często przypuszcza się, że wierność jest tylko nakazem religijnym, ciekawe, że najbardziej znani seksuologowie amerykańscy W. H. Masters i i V. E. Johnson uważają ją za ogromnie ważną dla przeżywania satysfakcji seksualnej. Wierność bowiem powoduje koncentrację na jednej osobie [nie na poszukiwaniu drogą prób i błędów odpowiednich partnerów, przy czym przenosi się najczęściej niewłaściwe postępowanie z jednego na drugiego]. Brak wierności uniemożliwia zaufanie, które jest warunkiem poczucia bezpieczeństwa, szczególnie ważnego czynnika w życiu seksualnym. Napięcie i niepewność jest jego szczególnym wrogiem.