Organizacja funkcjonuje tym skuteczniej, im lepsze ma zaplecze wychowawcze szkoły, w której działa

To znaczy daremnie byłoby oczekiwać od organizacji ideowo-wychowawczej zadowalających wyników w zakresie kształtowania orientacji ideowo- -społecznej uczniów, jeśli szkoła pod tym względem wyraźnie zaniedbuje swoje wysiłki. Można chyba zaryzykować twierdzenie, że miarą odpowiedzialnej pracy wychowawczej szkoły jest należycie funkcjonująca organizacja ideowo-wychowawcza. Jednakże rzeczą niesprawiedliwą byłoby obarczać jedynie organizację społeczno-wychowawczą za niedociągnięcia i braki w dziedzinie wychowania ideowego uczniów. Należy przeto pamiętać, że organizacja ideowo-wychowawcza jest zawsze tylko integralną częścią szkoły, podobnie jak klasy szkolne czy omówione już agendy samorządu uczniowskiego. Nie jest i nie może być czynnikiem oddziaływującym na uczniów ,,z zewnątrz” szkoły lub też niejako doczepiona do niej i działająca bez należytego powiązania z obowiązującym w szkole programem wychowawczym. Nie może stanowić przysłowiowego „państwa w państwie”.