Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Pomiędzy małżonkami z domniemania występuje wspólność majątkowa, chyba że spiszą intercyzę. Wraz z orzeczeniem rozwodu wspólność ustaje, a małżonkowie mogą podzielić majątek, którego dorobili się podczas trwania małżeństwa. Podział majątku wspólnego po rozwodzie przeprowadza się przed notariuszem lub Sądem Rejonowym według miejsca położenia majątku. Koszt podziału uzależniony jest od postawy byłych małżonków i wynosi:

– 300 zł –  jeżeli małżonkowie przedstawią wspólny projekt podziału,

– 1.000 zł – w pozostałych przypadkach.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie dotyczy nieruchomości, samochodów i innych składników, również wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Co do zasady dzielony jest po połowie. Wyjątkiem jest stwierdzenie podczas rozwodu wyjątkowej niegodziwości jednego z małżonków. W takich przypadkach Sędzia może zadecydować o nierównym podziale majątku.Wycena składników odbywa się po aktualnej cenie rynkowej, z uwzględnieniem nie spłaconych kredytów i pożyczek.