Rubinek ostrow maz

Lekceważąc wpływy środowiskowe nauczyciele niejednokrotnie zapominają, że uczniowie wnoszą ze sobą do życia klasy i szkoły różnorakie tradycje, potrzeby i zainteresowania, mające swe źródło głównie w warunkach środowiskowych, z których się wywodzą. Zapominają również o tym, że i oni sami jako pedagodzy przenoszą często różne wpływy, pochodzące z innych grup społecznych, z którymi stykają się w środowisku pozaszkolnym. Jest rzeczą wręcz zdumiewającą, jak często rozmyślnie rezygnujemy z wykorzystania tych wpływów w sytuacjach wychowawczych klasy szkolnej i szkoły. Tymczasem rozszerzając wpływy środowiskowe na swych uczniów, mielibyśmy dużo większą gwarancję rzetelności naszych poczynań dydaktyczno-wychowawczych niż wówczas, gdy „zamykamy” swoje oddziaływania w ramy osobistych naszych kontaktów z klasą szkolną. W każdym razie tak długo, jak długo nie potraktujemy klasy jako integralnej części szkoły i nie uwzględnimy konkretnych warunków środowiskowych uczniów ograniczać będziemy wpływy wychowawcze do rozwijania ucznia, wyizolowanego z wszelkiego procesu przemian, jakie dzieją się w naszym społeczeństwie, i jakie obejmują inne kraje i kontynenty świata.