Samorządne przejawy działań uczniów tworzą właściwie rozumiany samorząd szkolny

Dzięki zorganizowanemu w ten sposób samorządowi każdy uczeń ma sposobność aktywnego włączenia się w samorządną działalność społeczną szkoły. Nie znaczy to bynajmniej, że w każdej szkole muszą koniecznie działać wszystkie wymienione agendy życia samorządowego. Działają w zasadzie tylko te, które znajdują wśród uczniów gorących swych sprzymierzeńców. Nauczyciele natomiast mają zadbać, aby każdy niemal uczeń znalazł właściwe dla siebie miejsce w jednej lub dwóch jednostkach organizacyjnych samorządu ogólnoszkolnego. Chodzi o to, aby przynależność do danej jednostki organizacyjnej była równoznaczna z czynnym zaangażowaniem się uczniów w konkretną działalność samorządową szkoły, a nie jedynie wyrazem formalnego figurowania na liście członków określonej sekcji, koła czy organizacji szkolnej. Sprawność samorządnych działań uczniów zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest postawa nauczycieli, którzy nie tylko doradzają swym uczniom i inspirują ich poczynania, lecz także na co dzień interesują się ich postępami w dziedzinie działalności społecznej, dostrzegają ich wysiłek i dobrą wolę, cieszą się z osiągniętych przez nich wyników.