Szczęśliwy związek

Współżycie seksualne jest sprawą dwojga ludzi. Aby było ono zadawalające, kobieta i mężczyzna muszą w nim wspólnie uczestniczyć. Nie jest ono działaniem jednej osoby ukierunkowanym na sprawienie sobie lub drugiej osobie przyjemności, ale współdziałaniem dwojga.
Niezmiernie ważne jest zrozumienie, jak istotną rolę w seksualnej stymulacji odgrywa współdziałanie pomiędzy mężem i żoną, umiejętność porozumiewania się, w tym także bez pomocy słów. W zbliżeniach pomiędzy kobietą i mężczyzną mogą istnieć zasadniczo 2 typy stymulacji seksualnej: bezpośrednia akcja partnera lub też jego reakcja na czynności podejmowane przez drugą stronę. Pierwszy przypadek nie wymaga komentarzy. Drugi typ stymulacji ma miejsce na przykład wówczas, gdy w zbliżeniu z partnerką widzisz, że twoje pieszczoty sprawiają jej przyjemność. Świadomość, że dostarczasz jej przyjemności jest dla ciebie źródłem seksualnego podniecenia.
Aby móc efektywnie współdziałać, partnerzy muszą pozostawać wrażliwi i wyczuleni na przejawy zainteresowania seksualnego drugiej strony. Brak tej wrażliwości przerywa komunikację. Pełna gotowość wysyłania i odbierania znaków jest bardzo żywotną sprawą w komunikacji seksualnej, podobnie jak w innych rodzajach porozumiewania się. Każdy z partnerów jest za to odpowiedzialny. Okazywanie, a z drugiej strony przyjmowanie, pożądań i pragnień to sprawa o pierwszorzędnym znaczeniu w małżeństwie, której trzeba strzec koniecznie. Rzecz w tym, że chociaż cała seksualna stymulacja polega na dawaniu, pozostaje jednak faktem, że dając także otrzymujemy.