Cechy eposu homeryckiego

Na wstępie przedstawienia niektórych cech dynamiki grupowej klasy szkolnej raz jeszcze pragnę podkreślić, że większość badań, na które powołuję się, nie była przeprowadzona na terenie klasy szkolnej. Toteż wiele wyrażonych przeze mnie uogólnień w odniesieniu do dynamiki grupowej klasy wymaga empirycznego sprawdzenia. Prawdopodobnie jednak uogólnienia te tylko nieznacznie odbiegają od faktycznego obrazu dynamiki grupowej klasy. […]