Choroba sieroca bujanie

Korzystanie z wyników dotychczasowych badań nad grupą społeczną dla rozumienia procesów grupowych klasy szkolnej jest uzasadnione przede wszystkim niewielką tylko ilością badań, dotyczących bezpośrednio dynamiki grupowej klasy. Wydaje się przeto rzeczą celową, odwoływanie się do innych podobnych badań, aby przynajmniej częściowo niedostatek ten wyrównać. Pociąga to za sobą pewne ryzyko, ale ryzyko na pewno niegroźne, […]