Frykadelki wikipedia

Klasa szkolna stanowi formalnie zorganizowaną grupę społeczną, złożoną z uczniów reprezentujących podobny poziom umysłowy i stopień rozwoju fizycznego, jak również przejawiających podobne potrzeby i zainteresowania. Nie od razu staje się ona grupą społeczną. Początkowo, tj. w momencie rozpoczęcia roku szkolnego, zwłaszcza zaś w przypadku gdy uczniowie nie znają się bliżej stanowi ona po prostu zbiorowisko […]