Love rosie cda lektor

Nie tracąc z pola widzenia nieformalnego nurtu klasy, warto uświadomić sobie, że każda klasa jest z reguły grupą roboczą w przeciwieństwie do grupy wyłącznie towarzyskiej czy zabawowej. Jest grupą roboczą formalnie zorganizowaną. Uczniowie jej mają obowiązek uczęszczania do niej i są w zasadzie pozbawieni możliwości samowolnego zapisywania się do takiej lub innej klasy w szkole, […]