Mit o edypie streszczenie

Przygotowanie uczniów do zaangażowanego uczestnictwa społecznego zarówno w społeczności małej (np. klasa, organizacja szkolna, szkoła), jak i wielkiej tj. w skali miasta, powiatu, województwa, kraju. Uczestnictwo takie obejmuje „umiejętność życia i działania w zespole, zdolność rozumienia potrzeb najbliższego środowiska i planowania jego przemian, jak i rozwój uczuć patriotycznych i świadomości zadań w międzynarodowym solidarnym dążeniu […]