Polanglo zielona góra

Gdyby nauczyciele zabiegali za wszelką cenę, aby wzmagać wpływy wychowawcze klasy z wyraźnym pomijaniem intensyfikowania wpływów ogólno szkolnych, to i tak trudno byłoby uchronić uczniów przed wpływami zbiorowego życia szkoły. Uczniowie na co dzień spotykają się z kolegami różnych klas. Kontakt taki mają najczęściej podczas przerw, uroczystości szkolnych, wycieczek, a także w drodze do szkoły […]