Rubinek ostrow maz

Lekceważąc wpływy środowiskowe nauczyciele niejednokrotnie zapominają, że uczniowie wnoszą ze sobą do życia klasy i szkoły różnorakie tradycje, potrzeby i zainteresowania, mające swe źródło głównie w warunkach środowiskowych, z których się wywodzą. Zapominają również o tym, że i oni sami jako pedagodzy przenoszą często różne wpływy, pochodzące z innych grup społecznych, z którymi stykają się […]