Son of a gun cda

Istnieje zawsze w konkretnej szkole i w konkretnym środowisku. Łączą ją z nimi dziesiątki, a może i setki czy tysiące przeróżnych więzi społecznych. Przeto należy patrzeć na nią nie jako na organizm pulsujący tylko i wyłącznie własnym życiem, lecz także jako na pewną całość powiązaną z innymi grupami społecznymi i od nich zależną. Grupy te […]