Układ w tordesillas

Wymownym przejawem traktowania klasy jako integralnej części szkoły, a więc ściśle z nią zespolonej, jest dbałość nauczycieli o zapewnienie uczniom samorządności i to w możliwie szerokim zakresie życia szkolnego. Samorządność w szkole polega na samodzielnym i niezależnym wykonywaniu przez uczniów zadań, ważnych z punktu widzenia ich własnych interesów jako członków społeczności szkolnej. Samorządność uczniów kojarzy […]