Yola czaderska hayek wiek

Tym większa jednak przysługuje tej samorządności ranga wychowawcza, im bardziej związana jest ona nie tyle z działalnością społeczną uczniów w obrębie pojedynczych klas, ile w ramach szerszego nurtu życia szkolnego. Oczywiście trudno zaprzeczyć wychowawczemu znaczeniu samorządności uczniów np. w skali jednej tylko klasy. Niemniej jednak osiąga się przez to niewiele w porównaniu z samorządnością organizowaną […]