Zabawy rzutne przykłady

Samorządność w wykonywaniu wspólnych zadań przez uczniów z różnych klas jest wyższą formą ich społecznej aktywności w porównaniu z samorządnym spełnianiem zadań przez uczniów jednej tylko klasy. Postulat tak szeroko pojętej samorządności możliwy jest do zrealizowania dzięki dyskretnemu inicjowaniu przez nauczycieli różnych wspólnych działań na terenie szkoły. Okazją ku temu są uroczystości państwowe i szkolne, […]