Zsckr leśna podlaska

Zależnie od tego, czy samorząd taki jest odpowiednikiem samorządności realizowanej w ramach działalności klasy lub szkoły, mówi się o samorządzie klasowym lub ogólnoszkolnym. Warto w tym miejscu podkreślić ważność zarówno jednego, jak i drugiego samorządu uczniowskiego. Jeden i drugi spełna doniosłą funkcję wychowawczą. Żaden z nich jednak nie wystarcza dla pełnego zintensyfikowania wpływów wychowawczych szkoły. […]