Zst mechanik jg

To samo dotyczy różnych innych decyzji, podejmowanych wyłącznie przez nauczyciela i to nierzadko pod kłamliwym szyldem samorządu. Zapomina się przy tym, że uczniowie nigdy nie nauczą się ponosić odpowiedzialności za swą pracę nawet w ramach najbardziej „okazałego” samorządu, jeśli nie umożliwi się im podejmowania . samodzielnych decyzji we własnych sprawach oraz sprawach swojej klasy i […]