To klasie właśnie a nie sobie samemu zawdzięcza on swą pozycję

Bywa często i tak, że przywódca przestaje pełnić swą kierowniczą rolę, gdy tylko następuje w grupie sytuacja, do której on nie dorasta; , tzn. gdy zachodzi sytuacja, której problemy wybiegają daleko poza kompetencje dawnego przywódcy. W takim przypadku bywa on. zastąpiony przez innego ucznia. Toteż w klasie przywódcy zmieniają się od czasu do czasu. Uczeń staje się przywódcą zwłaszcza wtedy, gdy klasa go potrzebuje i dlatego znajduje w niej zaufanie i posłuch. Przywódcą może zostać każdy uczeń. Zależy to od sytuacji klasy i cech osobistych ucznia. W tym właśnie sensie przywództwo w klasie ? szkolnej jest jednocześnie funkcją zaistniałej sytuacji, jak i osobistych cech uczniów danej klasy. Jest rzeczą więc oczywistą, że same najbardziej nawet osobliwe cechy ucznia nie wystarczają aby mógł pełnić j funkcję przywódcy. Dla pełnienia takiej funkcji okazuje się nawet / bardziej potrzebne zaistnienie określonej sytuacji w życiu klasy niż przysłowiowe cechy właściwe przywódcom. I jest dziś niemal truizmem twierdzenie, że klasy w pewnych warunkach i okolicznościach mogą rozwiązywać pewne problemy bez udziału przywódców, natomiast przywódca klasowy byłby czystą fikcją, gdyby rozpatrywać go bez powiązania z klasą, do której należy. Nie można być przywódcą klasowym poza klasą. Ponadto łatwo zauważyć, że klasa szkolna jest bardziej niezbędna swemu przywódcy klasowemu niż ów przywódca klasie. Wskazuje to na ścisłe powiązanie przywódcy ze swoją klasą.