Trzeci miesiąc

Jest miesiącem aktywności mięśniowej. Dziecko porusza stopami, dużym palcem u nogi, porusza wielkim palcem u ręki, zgina napiąstek, obraca głowę. Matka nie czuje jednak tych ruchów wcześniej niż po upływie 16 tygodni. Nie może być mowy o ruchach mięśni bez czynnego systemu nerwowego. Gdy dziecko zostaje pobudzone jakimś czynnikiem zewnętrznym, na przykład muśnięciem warg o błonę, reaguje cofnięciem klatki piersiowej i ramion. Rozwój dziecka, począwszy od tego okresu, nie zależy już wyłącznie od praw rządzących dziedzicznością, lecz także od jego otoczenia, to jest głównie od zdrowia i organizmu jego matki, od jej przeżyć fizycznych czy psychicznych. Warga zajęcza, defekty ust i podniebienia tworzą się właśnie w okresie trzeciego miesiąca. Jest to również okres tworzenia się organów płciowych. Zjawiają się komórki rozrodcze. Czwarty miesiąc Jest to okres bardzo szybkiego wzrostu. W tym miesiącu dziecko osiąga połowę swoich wymiarów w stosunku do dnia, w którym przyjdzie na świat. Na ten bardzo szybki wzrost składa się wiele substancji, których dostarcza mu matka za pośrednictwem łożyska. Ten potężny narząd tymczasowy spełnia pomocnicze funkcje płuc, nerek, żołądka, wątroby i pewnych gruczołów hormonalnych. Produkuje nawet substancje, które bronią przed zakażeniem. Dziecko jest połączone z łożyskiem przez pępowinę. Posiada ono swój obieg krwi, zasilany przez krew dostarczaną przez tysiące naczyń włoskowatych, zawartych w łożysku. Krew jest przenoszona za pomocą pępowiny, gdzie przepływa z szybkością 6 km na godzinę. Składniki wnoszone przez krew matki dostarczane są dziecku w ciągu 1-2 godzin. Jeśli matka pije alkohol, dziecko otrzymuje swoją część. Jeśli pali – ono też «zaciąga się» nikotyną. Łożysko nie działa więc jako bariera nieprzekraczalna dla wszystkich niepożądanych elementów.