Układ uczuciowy

Przyjście dziecka zmienia się radykalnie dotychczasowy tryb życia, dochodzą nowe obowiązki, zmienia się też dotychczasowy układ uczuciowy. Dla aktywności seksualnej pary moment ten wiąże się ze swoistym kryzysem, gdyż obowiązuje zakaz współżycia przez ok. 6 tygodni po porodzie, a kobieta jest skoncentrowana na czynnościach opiekuńczych. Ta sytuacja wymaga od partnerów szczególnej wyrozumiałości i wzajemnej troski. Zwykle po okresie adaptacji do nowych warunków sytuacja normuje się i partnerzy powracają do regularnego współżycia. Bywa, że u kobiety po porodzie nastąpują zmiany w zakresie reaktywności seksualnej, zwłaszcza jeśli chodzi
o wrażliwość okolicy genitalnej. Do tych zmian trzeba się dostosować np. na przyjęciu innego niż dotychczas ułożenia podczas stosunku. Przejście do okresu starości w sferze współżycia seksualnego partnerów cechuje znaczny spadek częstotliwości kontaktów, a także zmiana ich formę. Jednakże choć reakcje seksualne ludzi starych ulegają pewnym przekształceniom, kontakt seksualny powiniwn być kontynuowany gdyż jest źródłem radości i zwiększa więź małżonków. Zdolność partnerów do przejmowania wspólnej odpowiedzialności stanowi bodziec do działania, gdyż ma swój wyraźny aspekt praktyczny. Wyraża się on w gotowości akceptacji osoby partnera wraz z jego niedoskonałościami, omylnością, skłonnością do ulegania nastrojom i działania nie zawsze zgodnego z zamiarami oraz świadomości, że po przewinieniach mogą nastąpić przeprosiny. Jest to akt wiary kluczowy dla seksualnego pojednania. Jeżeli dajemy do zrozumienia drugiemu człowiekowi, że czegoś od niego chcemy, potrzebujemy lub oczekujemy, to spotkać się możemy łatwo z odmową lub zawodem. Ale dopóki nie są one rozmyślną działalnością partnera, któremu ufamy, dopóki potrafimy w nich widzieć odbicie jego cech usposobienia jak skłonność do zapominania, niecierpliwość, powolność w działaniu czy zmartwienia, możemy pogodzić się z jego reakcją, albo przynajmniej spojrzeć na nią z pewnego dystansu. A gdy później prosi nas o przebaczenie – i uzyskuje je – nadal wspólnie dzielimy nasz los. Przywróciliśmy zaufanie i utrzymaliśmy atmosferę wzajemnej szczerości. Tak więc proces seksualnego dopasowywania się może toczyć się dalej.