Wypróbowane formy pracy organizacji ideowo-wychowawczych

Takimi formami pracy może poszczycić się niejeden szczep lub drużyna harcerska w szkole podstawowej, jak również niejedno koło ZMS i ZMW w szkole średniej. Należy żałować tylko, że doświadczenia tych organizacji w tym zakresie nie doczekały się jak dotąd
rzetelnych badań i opracowań naukowych. Do wypróbowanych form pracy organizacji ideowo-wychowawczych na terenie szkoły oprócz zebrań dyskusyjnych i szkoleniowych należą m.in. organizowane przez nie sesje popularno-naukowe, spotkania, audycje i pogadanki w radiowęźle, odczyty, konkursy, wystawy, apele szkolne, akademie, wycieczki. Wdzięczną formą ich działalności są różnego rodzaju prace społeczne: 1) na rzecz szkoły, np. porządkowanie jej otoczenia, drobne prace remontowe, budowa boiska sportowego lub lodowiska, naprawa lub wykonywanie pomocy naukowych, zorganizowanie świetlicy lub klubu, pomoc przy budowie szkoły, 2) na rzecz środowiska, jak pomoc przy budowie i urządzaniu parków i zieleńców (sadzenie drzewek, ich pielęgnacja), naprawa dróg, budowa boisk sportowych i linii tramwajowych, pomoc w akcji żniwnej lub wykopkowej itp.