Yola czaderska hayek wiek

Tym większa jednak przysługuje tej samorządności ranga wychowawcza, im bardziej związana jest ona nie tyle z działalnością społeczną uczniów w obrębie pojedynczych klas, ile w ramach szerszego nurtu życia szkolnego. Oczywiście trudno zaprzeczyć wychowawczemu znaczeniu samorządności uczniów np. w skali jednej tylko klasy. Niemniej jednak osiąga się przez to niewiele w porównaniu z samorządnością organizowaną w związku z zadaniami ogólnoszkolnymi. Samorządność rozwijana w klasie jest koniecznym warunkiem samorządności ogólnoszkolnej. Ale nie wystarcza dla pełnego uspołecznienia uczniów. Tymczasem jak uczy potoczne doświadczenie  specjalne koncentrowanie się nauczycieli na pracy wychowawczej z klasą może niejednokrotnie wpłynąć na niedocenianie przez nich doniosłej roli wychowawczej samorządności ogólnoszkolnej. Stąd też warto nieco uwagi poświęcić tej właśnie samorządności, zanim wypadnie zająć się wyłącznie problemami klasy szkolnej.