Z tego powodu istnieje wiele nieporozumień

Funkcja integracji poczynań wychowawczych klasy szkolnej, szkoły i środowiska spoczywa również w dużej mierze na rodzicach. Szkoły jednak  jak dotąd  niedostatecznie wykorzystują rodziców jako czynnik integrujący jej poczynania wychowawcze, zwłaszcza zaś w płaszczyźnie: szkoła i środowisko. Z tego powodu istnieje wiele nieporozumień między domem i szkołą. Gdyby rodzice mieli większy udział w zakresie zadań wychowawczych szkoły, nieporozumień tych byłoby znacznie mniej. Bez ich pomocy nie możliwe jest wszelkie związanie szkoły ze środowiskiem. Rodzice mogą bowiem pośredniczyć między szkołą a zakładami pracy, instytucjami społecznymi lub innymi szkołami, ułatwiając w ten sposób szersze kontakty uczniów ze środowiskiem. Mogą również czynnie uczestniczyć w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych w charakterze ekspertów lub współorganizatorów. Można również zapraszać ich jako zwykłych gości. W tym przypadku stają się oni nie zamierzonym bodźcem, mobilizującym uczniów do wzmożonych działań społecznych w szkole, a niekiedy także i w środowisku pozaszkolnym.